Heysham Head

Heysham Head

Star Dream Naslednik Prestola

Star Dream Naslednik Prestola–father

TOTO

http://stardreamkennel.narod.ru/rizen/naslednik.html?fbclid=IwAR2YBV7vpr6OYZSrq2RFUlOdA0zysciTVRYAoF0jm6HN5a8s038c8sC3yvU

 

Star Dream Udacha

Star Dream Udacha–mother

WP_20170724_16_30_38_ProLudo–I’m Too Sexy For My Shirt!!!

 

,,,,,VISITING DAY!!!!

 

 

WP_20160623_16_43_41_Pro

 

 

 

 

 

 

 

 

Ludo and Luga at the Pub

Ludo and Luga at the Pub

WP_20160621_18_27_57_ProWP_20160621_18_28_02_Pro

WP_20160621_18_25_59_ProWP_20161227_15_16_29_Pro WP_20161227_15_17_06_Pro WP_20161227_15_17_11_Pro WP_20161227_15_17_18_Pro WP_20161227_15_17_40_Pro

WP_20161227_15_05_44_Pro WP_20161227_15_05_53_Pro WP_20161227_15_06_03_Pro WP_20161227_15_16_20_Pro WP_20161227_15_16_24_Pro

 

 

<<<<<<<<Ludo and Asti Doing The Dance of Love!!!!!

 

 

Ludo 2018

Ludo 2018

ludo_8b ludo_Movement_2b ludo_Movement_3

Ludo–head

Ludo